Banner

Pensioen

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van pensioenen, veranderingen die ons allemaal gaan raken.
Dit loopt uiteen van het later dan met 65-jarige leeftijd met pensioen gaan tot aan het verlagen van de pensioenuitkeringen als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten.

Pensioen is opgebouwd uit verschillende onderdelen, al jaren bekent als de 3 pensioenpijlers:
1e pijler: Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Deze uitkering ontvangt u via de overheid.
2e pijler: Werkgeverspensioen (indien van toepassing bij uw werkgever!). Via uw werkgever bouwt u pensioen op, deze premie kan (deels) worden ingehouden op uw bruto loon.
3e pijler: Aanvullende lijfrenteverzekering/-rekening of aanvullende stortingen in uw werkgeverspensioen.

Inmiddels wordt er ook gesproken over een 4e en 5e pijler.
4e pijler: Aanvullend inkomen uit voortzetting van arbeid
5e pijler: Inkomen of aanvulling daarop vanuit eigen vermogen

De meeste mensen denken dat de AOW en het eventuele werkgeverspensioen voldoende zijn voor hun oudedagsvoorziening. Dit is in veel gevallen niet zo. In Nederland gaan we ervan uit dat een "normaal" pensioen 70% van het laatstverdiende loon betreft. Wanneer die 70% niet gehaald wordt, is er sprake van een pensioengat.

Wanneer u een pensioengat heeft kunt u, door het afsluiten van een aanvullende lijfrenteverzekering/-rekening, er voor zorgen dat u toch een zorgenloos pensioen heeft. Bovendien zijn bij een aantoonbaar pensioengat de ingelegde premies volledig fiscaal aftrekbaar. De hoogte van de aftrekbare premies wordt de jaarruimte genoemd.

Gezien de mogelijk grote (fiscale) gevolgen van de keuze voor een lijfrenterekening danwel een lijfrenteverzekering, kunt u een lijfrente bij ons niet online afsluiten. Wij zijn van mening dat het afsluiten van een lijfrente voorafgegaan dient te worden door een adviesgesprek, zodat u de juiste keuze kunt maken.

Wij nodigen u dan ook graag uit voor een vrijblijvend gesprek!

Online verzekeren

Sluit direct uw
verzekering af

Uw digitale polismap

Login

Belons